Trong cuộc họp báo ngày 19.2 tại Hà Nội thông báo kết quả triển khai chủ trương của Chính phủ cho sinh viên, học sinh vay vốn...