Tôi thấy trên thị trường có rất nhiều thuốc bổ sung Vitamin, với nhiều dạng thuốc khác nhau. Tôi đang phân vân không biết nên dùng dạng thuốc nào để có hiệu quả tốt nhất. Dạng viên sủi có tốt cho sức khỏe không? Và dùng như thế nào để có tác dụng tốt nhất?