(HNM) - Ngày 11-11, Thanh tra Chính phủ cho biết, cơ quan này đã hoàn thiện Dự thảo đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trên cơ sở ý kiến đóng góp của các bộ, ngành và cơ quan liên quan.

Theo đó, để hạn chế tối đa tình trạng kê khai tài sản không đúng, Dự thảo đề án quy định nghĩa vụ bắt buộc sử dụng phương thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng đối với các khoản chi đầu tư và chi tiêu dùng có giá trị lớn của người có chức vụ, quyền hạn. Cơ quan nhà nước có thể sử dụng một số nghiệp vụ điều tra nhằm làm rõ các khoản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn có dấu hiệu bất minh.

Đối với các khoản thu nhập không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ bị phát hiện, khi có yêu cầu giải trình nguồn gốc mà không giải trình được thì được xem là các khoản thu nhập bất hợp pháp, đồng thời chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.