Để đảm bảo an toàn cho nhân viên bức xạ (NVBX) làm việc trong môi trường bức xạ, liều chiếu đối với NVBX cần được kiểm soát thường xuyên sử dụng liều kế cá nhân.

Su dung lieu ke quang phat quang de do lieu buc xa - Anh 1

Tiến sỹ Trịnh Văn Giáp - Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân - cho biết, liều kế quang phát quang (OSL) và phương pháp đo liều quang phát quang hứa hẹn sẽ là phương pháp đo liều phổ biến nhất trong tương lai gần.

Do đó hơn một năm qua, viện đã tích cực nghiên cứu, xây dựng quy trình đo liều cá nhân sử dụng liều kế OSL do hãng Landauer (Mỹ) sản xuất. Trong thời gian tới, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân sẽ tiếp tục nghiên cứu sử dụng vật liệu OSL để đo liều bức xạ neutron và nghiên cứu chế tạo vật liệu OSL dùng trong lĩnh vực đo liều bức xạ, tiến tới nội địa hóa liều kế cá nhân bằng vật liệu OSL.

Văn Trường