Một nhóm các nhà nghiên cứu Đức đã đề xuất ý tưởng chiếu hàng loạt tia laser năng lượng cao lên các mảnh rác thải trong không gian nhằm thay đổi quỹ đạo và khiến chúng bốc cháy trước khi những loại rác thải đó có thể gây trở ngại cho hoạt động khám phá vũ trũ.

Su dung laser lam sach rac khong gian - Anh 1