TT - Ở những nơi xa các trung tâm thành thị, các vùng sâu vùng xa nơi việc kéo dây cáp rất khó khăn hoặc ở những trường hợp cần thiết lập hệ thống kết nối Internet nhanh chóng thì Internet vệ tinh chính là giải pháp tối ưu.