Ngày 8-11, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã rải khoảng 2 tấn chế phẩm Redoxy-3C (hàm lượng 20mg/m3 nước) xuống hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng) để làm sạch nước.

Trước khi rải chế phẩm làm sạch, Trung tâm Kiểm nghiệm môi trường nước (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) và Viện Công nghệ môi trường đã lấy mẫu nước hồ, xác định mức độ ô nhiễm. Hồ Thiền Quang rộng khoảng 5ha, do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội quản lý, có vai trò điều hòa thoát nước mưa.

Trước đó, chế phẩm Redoxy-3C đã được thử nghiệm làm sạch nước hồ Hố Mẻ, Giáp Bát, Ba Mẫu, được hội đồng khoa học đánh giá thành công và nên tiếp tục nhân rộng để xử lý ô nhiễm khoảng 80 hồ khu vực nội thành trong quý IV-2016, các hồ khu vực ngoại thành trong quý I-2017.

Gia Khánh