Từ ngày 28.05 đến ngày 31.05.2008, chi nhánh TP.HCM - Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) đưa ra chương trình khuyến mại ADSL và điện thoại cố định dành cho tất cả các khách hàng tại TP.HCM.