QĐND - Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) đã có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Bước vào mùa huấn luyện mới, phóng viên (PV) Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Huy Cảnh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325 về kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác huấn luyện.

Su doan 325: Doi moi phuong phap, tac phong trong huan luyen - Anh 1

Chỉ huy Sư đoàn 325 kiểm tra chuyển trạng thái SSCĐ. Ảnh: Xuân Thắng

PV: Năm 2014, Sư đoàn 325 là một trong những đơn vị được Bộ và Quân đoàn 2 đánh giá là đơn vị huấn luyện giỏi, vậy đâu là yếu tố tạo nên kết quả trên, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Huy Cảnh: Năm 2014, công tác huấn luyện của sư đoàn có nhiều chuyển biến rõ nét. Nổi bật là chất lượng huấn luyện cấp phân đội và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của chỉ huy, cơ quan được nâng lên. Các chỉ tiêu công tác huấn luyện của sư đoàn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong năm, sư đoàn có 3 trung đoàn bộ binh được trên công nhận “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Các đội tuyển tham gia hội thi các cấp đạt thành tích cao như: Giải nhất Hội thi Chủ nhiệm Công binh cấp sư đoàn và tương đương toàn quân; giải ba Hội thi Chủ nhiệm Kỹ thuật cấp sư đoàn và tương đương toàn quân; hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia diễn tập PK-14, được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Có được kết quả trên là do nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện được nâng cao. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện được tiến hành chặt chẽ, thống nhất, khoa học, sát yêu cầu, nhiệm vụ của từng đối tượng, chuyên ngành. Thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng, bảo đảm đồng bộ, chuyên sâu, gắn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với thực hiện các nội dung công tác khác.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết công tác huấn luyện năm nay của đơn vị có gì mới?

Đại tá Nguyễn Huy Cảnh: Chúng tôi xác định muốn nâng cao chất lượng huấn luyện, trước hết phải làm tốt công tác chuẩn bị về con người và vật chất bảo đảm. Chính vì vậy, ngay từ cuối năm 2014, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy nội lực, làm tốt công tác bảo đảm huấn luyện, nhất là bảo đảm thao trường, bãi tập, trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện. Một mặt phải tích cực nghiên cứu, bổ sung tài liệu, giáo trình, đầu bài tập, bảo đảm tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho bộ đội. Đối với đội ngũ cán bộ, chúng tôi chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho anh em những nội dung mới, khắc phục những nội dung còn yếu, tiến tới chuẩn hóa phương pháp tác phong công tác….

Nét mới của năm nay là trước khi bước vào huấn luyện, sư đoàn hoàn thiện, đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, người chỉ huy các cấp và nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu, chỉ đạo, điều hành công tác huấn luyện.

PV: Năm 2015, sư đoàn có chủ trương gì nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Huy Cảnh: Để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện; tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác huấn luyện, nhất là ở cấp phân đội. Đẩy mạnh đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp kiểm tra huấn luyện, tăng cường kiểm tra đột xuất, phúc tra kết quả huấn luyện nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện của từng đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

HỒNG KHÁNH CHI (thực hiện)