(ATPvietnam.com) - Sáng 11/10, TTGDCK Hà Nội (HASTC) đã công bố về việc hủy kết quả giao dịch  ngày 10/10 của cổ phiếu TLT và điều chỉnh HASTC-Index.