(ATPvietnam.com) -CTCP Kho vận miền Nam (mã chứng khoán: STG) công bố báo cáo tài chính quý IV/2010 của công ty.

Theo đó, doanh thu thuần quý IV/2010 đạt 157,43 tỷ đồng, tăng 17,22% so với cùng kỳ năm 2009; lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đạt 647,66 tỷ đồng, tăng 38,26% so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2010 là 6,56 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2009; lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đạt 34,3 tỷ đồng, tăng 30,42% so với năm 2009. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2010 là 4.108 đồng. Lợi nhuận quý IV/2010 của STG giảm so với cùng kỳ chủ yếu do giá vốn bán hàng tăng 20%, doanh thu hoạt động tài chính giảm 40%, chi phí bán hàng tăng nhẹ. Ngoài ra quý IV/2009 công ty còn có khoản lợi nhuận khác hơn 1,24 tỷ đồng. Hoài Nam