Từ ngày 16/03 đến 14/04/2015, ông Võ Anh Nhuệ - Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) đăng ký bán 100,000 cp nhằm giải quyết mục đích cá nhân.

Nếu giao dịch thành công, ông Nhuệ sẽ giảm nắm giữ xuống còn 3 cp STB.

Tài liệu đính kèm:
20150310_20150310 - STB - Vo Anh Nhue dk ban 100.000 cp.pdf

Trà Liên