Từ ngày 17/06 đến 04/07, ông/bà Hà Quỳnh Anh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) đã bán 130,000 cp, giảm sở hữu xuống còn 4,201 cp STB.

Tài liệu đính kèm:
20140707---STB---Ha-Quynh-Anh-da-ban-130.000-cp.pdf

HOSE