Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) như sau: