(ATPvietnam.com) - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Công ty Cổ phần Đông hải Bến tre, Công ty Cổ phần BASA thống báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) thông báo, Chủ Tịch HĐQT ông Đặng Văn Thành đã mua được 2.000.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 28.020.039 cổ phiếu tương đương 4,18%. Thời gian giao dịch từ 10/9 đến 23/9/2010. Từ 10/7 đến 10/9/2010, ông Lê Bá Phương – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đông hải Bến tre (DHC), đã bán được 100.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu còn 150.000 cổ phiếu để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Công ty Cổ phần BASA (BAS) cũng thông báo, tính đến hết ngày 30/7/2010, ông Võ Tấn Minh – chủ tịch HĐQT đã bán được 197.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ xuống còn 3.498.000 cổ phiếu. Anh Thư