(ATPvietnam.com) - Công ty CP chứng khoán Sài Gòn (mã ck: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và lũy kế 10 tháng đầu năm 2007.