Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, SSI thu về 1.710,5 tỷ đồng doanh thu, vượt 20% kế hoạch đề ra và sát nút kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016 với 949 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HoSE) vừa công bố kết quả báo cáo hợp nhất quý III/2016.

Doanh thu hợp nhất quý 3 của Công ty đạt 713,67 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 440,27 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh trong cơ cấu doanh thu của SSI đều tăng trưởng khá ấn tượng, qua đó giúp tổng doanh thu tăng gấp hơn 2 lần.

Hoạt động đầu tư mang về 324 tỷ đồng doanh thu trong quý III, đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của SSI. So với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế tăng 133%.

Cơ cấu doanh thu (Đvị: tỷ đồng)

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, SSI đã ghi nhận 1.710,5 tỷ đồng doanh thu và 949 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả này, hiện SSI đã hoàn thành 120% kế hoạch doanh thu và hoàn thành xấp xỉ 100% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2016.

SSI lai quy III gap 2,5 lan cung ky, tien sat ke hoach nam sau 9 thang - Anh 1

Báo cáo tài chính quý III (Đvị: tỷ đồng)

SSI hiện đang có 3 công ty liên kết là Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN), Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN), Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (VFG) với tổng giá trị vốn góp đầu tư 682 tỷ đồng. Tiền, tương đương tiền và tiền gửi các kỳ hạn hiện xấp xỉ 6.400 tỷ đồng, tương đương 46% tổng tài sản.

SSI lai quy III gap 2,5 lan cung ky, tien sat ke hoach nam sau 9 thang - Anh 2

Quy mô tài sản của SSI đến cuối quý III đã tăng lên 13.915 tỷ đồng, 1.762 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu là 7.438,5 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng nhờ tăng nguồn vốn từ lợi nhuận để lại, vay bổ sung cho hoạt động kinh doanh cho vay ký quỹ, kinh doanh trái phiếu và các hoạt động kinh doanh nguồn vốn.

Còn một quý hoạt động, SSI cho biết có thể chắc chắn việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đề ra tại Đại hội cổ đông tháng 4/2016.

>> SSI (mẹ) thu lãi hơn 900 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Chi tiết BCTC quý III/2016