Kết quả kinh doanh tháng 10 năm 2007 CTCP Chứng khoán Sài Gòn: