Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 28/11 đến 27/12/2016 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

SSI dang ky mua 386.300 co phieu PAN - Anh 1

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI - HOSE) đã đăng ký mua 386.300 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã PAN - HOSE) với mục đích duy trì tỷ lệ liên kết khi PAN phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 28/11 đến 27/12/2016 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, SSI sẽ nâng tỷ lệ tại PAN từ 13,51% (13,6 triệu cổ phiếu) lên mức 13,69% (14 triệu cổ phiếu).

Vừa qua, PAN đã có thông báo về kế hoạch phát hành cổ phiếu cho CBCNV. Phương án này đã được thông qua trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Cụ thể, PAN dự kiến phát hành 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 15 tỷ đồng. Cổ phiếu sẽ được chào bán cho cán bộ nhân viên với mức giá 10.000 đồng/CP. Tỷ lệ phát hành tương đương 1,49%.

PAN dự kiến phát hành trong quý IV năm 2016 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.