(NDHMoney) CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố lãi của công ty mẹ hơn 101,51 tỷ đồng trong quý 4, đưa lợi nhuận sau thuế cả năm 2012 lên con số 448,52 tỷ đồng. Hiện SSI đang là công ty chứng khoán có con số lợi nhuận ‘khủng’ dẫn đầu thị trường.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 4/2012. Theo đó doanh thu quý 4 của SSI đạt 272,42 tỷ đồng, tăng 42,5% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư góp vốn tăng mạnh 44%, đạt 110,37 tỷ đồng (chiếm 40,5% cơ cấu doanh thu). Doanh thu từ hoạt động tư vấn cũng tăng mạnh, đạt 58,11 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ đạt 2,78 tỷ đồng), chiếm 21,3% doanh thu. Doanh thu khác trong quý này đạt 84,69 tỷ đồng, giảm 19,04% so với cùng kỳ, nhưng vẫn chiếm tới 31,1% cơ cấu doanh thu.

Trong kỳ, SSI được hoàn nhập trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán là 111,92 tỷ đồng. Kết thúc quý 4, SSI ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 101,51 tỷ đồng, tăng 215% so với cùng kỳ (31,17 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2012, SSI đạt tổng doanh thu là 884,37 tỷ đồng, tăng 6,92% so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 448,522 tỷ đồng (trong khi năm 2011 lỗ 59,14 tỷ đồng). Các hoạt động tăng trưởng mạnh là doanh thu từ môi giới (+10,21%), tự doanh (+35,65%), tư vấn (+109,54%), lưu ký (+108,73%) trong khi doanh thu khác giảm 19,04%.

Cả năm 2012, SSI được hoàn nhập 238,25 tỷ đồng khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán (trong khi năm 2011 phải trích lập tới 405,01 tỷ đồng).

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu SSI dao động trong biên độ 15.300 – 18.600 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 2,75 triệu đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 47,3 tỷ đồng/phiên.