CTCP Chứng Khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) vừa công bố BCTC riêng lẻ quý 4/2012 với mức lãi ròng 101.51 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn của SSI quý 4/2012 đạt 110.37 tỷ đồng, tăng 33.72 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ mảng ủy thác đầu tư tại SSIAM đạt 3.4 tỷ đồng, tăng 990 triệu đồng so với quý 4/2011 và lãi từ cổ phiếu, trái phiếu đạt 66.26 tỷ đồng, tăng 65.29 tỷ đồng so với cùng kỳ chỉ tại 970 triệu đồng.

Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán quý 4/2012 ở mức 118.29 tỷ đồng, giảm 24% so với quý 4/2011.

Lũy kế cả năm, công ty đạt doanh thu 884.4 tỷ đồng, tăng gần 60 tỷ đồng so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế 448.52 tỷ đồng, đột biến so với mức lỗ 59 tỷ đồng ở năm 2011.

Kết thúc năm 2012, khoản tiền và tương đương tiền tại SSI có 1,712.3 tỷ đồng, tăng hơn 92 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền gửi của các nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán chiếm 695.23 tỷ đồng, tăng hơn 90 tỷ đồng so với đầu năm.