Doanh thu tăng mạnh trong khi chi phí được kiểm soát tốt giúp lợi nhuận sau thuế quý III của SRF tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm 2015.

CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (HOSE: SRF) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh.

Trong quý III, SRF đạt mức doanh thu thuần 358 tỷ đồng, tăng 40,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng với doanh thu. Do vậy, biên lợi nhuận gộp vẫn đang duy trì ở mức 12,8% của cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, với việc SRF không có chi phí bán hàng cùng chi phí quản lý trong quý III/2016 được tiết giảm 15,6% giúp lợi nhuận sau thuế công ty tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm trước, đạt mức 27 tỷ đồng.

SRF hoan thanh 100% ke hoach loi nhuan nam 2016 sau 9 thang - Anh 1

Nguồn : BCTC SRF

Lũy kế 9 tháng, SRF đạt 826 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 29% nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng đến gần 75% so với cùng kỳ năm 2015, đạt mức 54 tỷ đồng. Đóng góp lớn vào lợi nhuận là chi phí quản lý giảm mạnh từ mức 53 tỷ đồng xuống còn 41 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2016. Theo giải trình của SRF, việc ứng dụng các chương trình quản lý và tổ chức lại bộ máy quản lý đã giúp SRF cải thiện hiệu quả, giảm chi phí đáng kể.

Như vậy, sau 9 tháng, SRF đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua cho cả năm 2016. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) tăng lên mức 3.580 đồng.

Sau 9 tháng, tổng tài sản SRF đã tăng xấp xỉ 10% so với hồi đầu năm, đạt mức 1.207 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tiền gởi tại các ngân hàng là 385 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả là 781 tỷ đồng. Khoản vay tài vốn lưu động ngắn hạn 427 tỷ đồng, tăng 73 tỷ so với đầu năm, ngoài ra vay dài hạn chỉ ở mức 5 tỷ đồng.