(NDH) Ngày 20/10/2014, Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (mã SRF - HOSE) sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014, với tỷ lệ 5% trên mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 26/9.

Được biết, SCR đã công bố BCTC hợp nhất quý II/2014, với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11,2 tỷ đồng, tăng mạnh 61,7% so với cùng kỳ năm 2013. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận sau thuế của SRF là 34,7 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu SRF đóng cửa dao động trong biên độ 15.300 – 16.300 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 5.641 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 91,2 triệu đồng/phiên.

Bình Minh - NDH