CTCP Cao su Sao Vàng (SRC) vừa công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền.

SRC: Sap chi hon 28 ty tra co tuc ty le 10% - Anh 1

Theo đó, ngày thực hiện dự kiến là trước 15/12/2016.

Tỷ lệ chi trả đợt tạm ứng cổ tức là 10% mệnh giá cổ phần. Điều này đồng nghĩa với việc, SRC sẽ bỏ ra hơn 28 tỷ trong đợt tạm ứng cổ tức 2016.

Được biết, SRC sử dụng tiền lợi nhuận năm 2016 để chi trả cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Trước đó, Nghị quyết ĐHĐCĐ SRC đã dự kiến chia cổ tức 2016 bằng tiền với tỷ lệ là 15%/mệnh giá cổ phiếu.

Theo BCTC SRC, sau 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty đạt gần 665 tỷ đồng và hơn 66,3 tỷ đồng, chiếm lần lượt hơn 66,1% và hơn 69% kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Ngọc Đỗ