VinaCorp - Thanh toán cổ tức ngày 15/4/2011, tổ chức đại hội cổ đông ngày 22/4/2011.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo 1/4/2011 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thuộc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (mã ck: SPC). Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 30/3/2011. Cổ đông có trong danh sách được quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức ngày 22/4/2011 tại Trụ sở công ty - KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM. Đồng thời, cổ đông cũng được nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2010 tỷ lệ 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng) vào ngày 15/4/2011. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) kể từ ngày 15/04/2011 và xuất trình Chứng minh nhân dân.