HLV tạm quyền Southgate muốn "lôi" Rooney về đá tiền vệ, còn tiền đạo "công thần" này thì cứ thích lao lên tuyến đầu trong khi mảng miếng đã hết, sức lực cũng không nhiều.