Mình có người quen, con bị rò tuyến giáp, cũng sốt cao trị kháng sinh dài ngày ko khỏi, đến khi tuyến giáp sưng và đi siêu âm mới phát hiện ra. Các mẹ để ý cả vụ này nhé.

cháu mình cũng bị sốt kéo dài, y chang trường họp của bé nhà Puppy. BV Nhi Dong nói lấy máu chuyển sang Hòa Hảo để làm Xn định lượng máu gì đó. Mình cũng đang lo cho cháu của mình, không biết nó bị bệnh gì. Mình có người quen, con bị rò tuyến giáp, cũng sốt cao trị kháng sinh dài ngày ko khỏi, đến khi tuyến giáp sưng và đi siêu âm mới phát hiện ra. Các mẹ để ý cả vụ này nhé.