24H.COM.VN - Sony và Sony Ericsson là hai hãng đạt được số điểm cao nhất trong bảng xếp hạng các công ty công nghệ "xanh" của tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace).