(Zing) - Bạn bè khuyên Lan Anh không nên đến "cung phụng" nhà bạn trai sớm cho khổ và "mất giá" nhưng cô đều gạt đi: "Tập dần cho quen".