Tại hội nghị CEO toàn cầu của Forbes, khi được hỏi những ai muốn đặt chân lên mặt trăng, khoảng 70% người đã giơ tay. Không có gì đáng ngạc nhiên. Vì họ là những người có khả năng thực hiện ước muốn đó.