Từ ngày 23-11-2016 đến ngày 3-1-2017 tại Nhà 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm giới thiệu những tài liệu, hiện vật của Bảo tàng Hà Nội và một số tư liệu, hình ảnh của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội về Hà Nội giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954).

'Song mai voi Thu do' - Anh 1

Từ ngày 23-11-2016 đến ngày 3-1-2017 tại Nhà 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Nội dung triển lãm gồm 3 chủ đề chính: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập; Hà Nội- 60 ngày đêm khói lửa (19/12/1946 – 17/2/1947); Giải phóng thủ đô 10-10-1954.

Đây là dịp để cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân Thủ đô, nhất là thế hệ trẻ ôn lại những bài học sâu sắc của lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết thực dân; khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước.

Triển lãm và các hoạt động kỷ niệm ngày di sản văn hóa là một hoạt động nhằm quảng bá hơn hình ảnh của Khu Di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế. Chương trình sẽ là một cầu nối gắn kết di sản Hoàng Thành Thăng Long với các cơ quan văn hóa trên địa bàn Hà Nội, cụ thể là Bảo tàng Hà Nội nhằm phát huy sức sống của di sản, gắn di sản với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao, Bảo tàng Hà Nội phối hợp với công ty cổ phần sách ALPHA (Alpha books) tổ chức chương trình Đại hội sách cũ Hà Nội với các hoạt động trưng bày, giới thiệu các tác phẩm sách quý, hiếm về Hà Nội kết hợp với khu các gian hàng giao lưu, trao đổi các tác phẩm sách cũ, tập trung theo chủ đề sách về Hà Nội từ xưa đến nay, sách về các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, chính trị… Đại hội sách cũ Hà Nội diễn ra từ ngày 25-11-2016 đến hết ngày 27-11-2016.

D.Ngân