Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Sở VH-TT Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội tổ chức triển lãm chuyên đề “Sống mãi với Thủ đô” nhằm ôn lại truyền thống lịch sử đáng tự hào của quân và dân Thủ đô.

Song mai voi Thu do - Anh 1

Hiện vật trưng bày tại triển lãm “Sống mãi với Thủ đô”.

Theo đó, triển lãm trưng bày gần 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh gắn với người Hà Nội trong các cuộc kháng chiến tại 19C Hoàng Diệu (Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội) từ ngày 23/11/2016 đến 3/1/2017.

Triển lãm gồm 3 nội dung chính: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập”, “Hà Nội - 60 ngày đêm khói lửa”, “Giải phóng Thủ đô 10-10-1954”.

Ban tổ chức cho biết: Hoạt động là dịp để người dân Thủ đô, nhất là thế hệ trẻ ôn lại những bài học sâu sắc của lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Hoàng Minh

Từ khóa

triển lãm sống mãi thủ đô kỷ niệm 70 năm bảo tàng