Ngày 4/12 tại Hà Nội, CTCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC) và CTCP Sông Đà 12 (SD12) đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện.