Trong lúc chưa có giải pháp chống ngập hiệu quả thì theo các chuyên gia, người dân TP.HCM nên thích nghi với nạn ngập. Đó là biện pháp tốt nhất trong lúc này.