(CATP) Khi cơn bão số 6 (tên quốc tế là Peipah) chưa tan thành áp thấp nhiệt đới thì trong hai ngày 8 và 9-11, hàng loạt nhà dân ở các khu dân cư ven biển của quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã bị sóng biển xâm thực, ngoạm...