Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp Sonadezi (Sonadezi) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016. Theo đó, doanh thu đạt 56,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 174 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sonadezi: Doanh thu tang, loi nhuan giam - Anh 1

Lợi nhuận sau thuế quý III/2016 đạt 14,9 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 122 tỷ đồng của quý III năm ngoái; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 74 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái (142,5 tỷ đồng).

Sonadezi có vốn điều lệ hơn 3.000 tỷ đồng, là một trong 3 tổng công ty nhà nước của tỉnh Đồng Nai, cùng với Dofico và Tín Nghĩa. Hoạt động chính của Sonadezi là phát triển khu công nghiệp, khu dân cư… Sonadezi hiện đang quản lý hơn 10 khu công nghiệp tại Đồng Nai, gồm Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Long Thành, Xuân Lộc, Định Quán…

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, Sonadezi còn có một số công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực phụ trợ như: Cấp nước Đồng Nai (Dowaco), Cảng Đồng Nai (PDN), Sonadezi Service...

Bùi Trang