Do phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh nên thị xã Sơn Tây (Hà Nội) gặp không ít khó khăn trong quá trình xây dựng NTM. Tuy nhiên, việc thực hiện chỉ đạo quyết liệt kết hợp giám sát thường xuyên của Đảng bộ và chính quyền địa phương nên đến nay, chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) của thị xã Sơn Tây đạt được nhiều kết quả, đời sống của nhân dân cũng được nâng cao rõ rệt.

Son Tay: Hoan thanh muc tieu nho xay dung nong thon moi dong bo - Anh 1

Vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng thị xã Sơn Tây.

Trong quá trình xây dựng NTM thì tiêu chí về dồn điển, đổi thửa là một nhiệm vụ quan trọng, đóng vai trò quyết định thắng lợi của mục tiêu xây dựng NTM nên Đảng bộ và chính quyền UBND thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo các xã, các địa phương sát sao thực hiện.

Vì vậy, tính đến nay, Sơn Tây chỉ còn 2 xã (thị xã Sơn Tây có tổng số 6 xã) sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Cũng nhờ thực hiện công tác dồn điền đổi thửa mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được đẩy mạnh. Hiện UBND thị xã đã duyệt 41 dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với tổng diện tích đề nghị chuyển đổi là 15,45ha.

Bên cạnh đó, thị xã Sơn Tây còn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng các hương ước, phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, bài trừ các hủ tục, thực hiện nếp sống văn hóa mới ở nông thôn.

Đời sống nông dân nhờ xây dựng NTM đã không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 16,4 triệu đồng năm 2010 lên trên 29 triệu đồng năm 2015. Nông thôn không còn nhà dột nát, đa số các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 40%, tỷ lệ hộ nghèo còn cao 6,83%, tỷ lệ lao động việc làm thường xuyên đạt 97%. Trong 5 năm đã giải quyết việc làm cho hơn 11,6 nghìn lao động, đạt 97% kế hoạch đề ra.

Theo Baochinhphu

Từ khóa

nông thôn mới sơn tây hà nội