Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc tỉnh Sơn La cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2011, tỉnh Sơn La phối hợp với tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) đã hoàn thành việc tăng dày, tôn tạo và cắm thêm được 12 mốc giới trên đoạn biên giới Việt-Lào đi qua 2 địa phương.

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2011, Sơn La sẽ tiếp tục phối hợp với phía bạn xây dựng thêm 38 mốc quốc giới, nâng số mốc được tôn tạo, tăng dày lên 101 mốc trong tổng số 125 cột mốc đã được cơ quan chức năng 2 bên thống nhất xây dựng Thời gian qua, Đội cắm mốc tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn đã khắc phục khó khăn, phối hợp nhịp nhàng trong việc khảo sát thực địa và thống nhất vẽ sơ đồ các vị trí cắm mốc. Sắp tới, các đơn vị liên quan của hai bên sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền về kết quả công tác cắm mốc phân giới; đồng thời hoàn chỉnh cơ sở pháp lý kết quả tôn tạo, tăng dày hệ thống mốc quốc giới, bàn giao cho lực lượng bảo vệ biên giới hai bên quản lý... Được biết, tuyến biên giới Việt-Lào qua tỉnh Sơn La dài 250 km, tiếp giáp với 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng của nước CHDCND Lào. Số cột mốc cần tôn tạo, tăng dày đa phần nằm trên địa hình hiểm trở, khó khăn. Vì vậy, tỉnh Sơn La đang tăng cường hơn nữa việc phối hợp với phía bạn Lào để đẩy nhanh việc tôn tạo, tăng dày cột mốc nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra. Nguyễn Long