GD&TĐ - Tính đến 15 giờ ngày 4/8, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn huyện Mường La (Sơn La). Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 461 tỷ đồng. Nhiều công trình công cộng và nhà dân bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều hộ gia đình đã trắng tay sau mưa lũ.

Son La: Nhieu ho gia dinh trang tay sau lu - Anh 1

Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo khắc phục lũ

Son La: Nhieu ho gia dinh trang tay sau lu - Anh 2

Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo khắc phục lũ

Son La: Nhieu ho gia dinh trang tay sau lu - Anh 3

Dấu tích của một bản vừa bị cuốn trôi

Son La: Nhieu ho gia dinh trang tay sau lu - Anh 4

Lũ quét làm hư hỏng nặng nhiều tuyến đường

Son La: Nhieu ho gia dinh trang tay sau lu - Anh 5

Nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng

Son La: Nhieu ho gia dinh trang tay sau lu - Anh 6

Xã Nặm Păm điêu tàn sau lũ

Son La: Nhieu ho gia dinh trang tay sau lu - Anh 7

Kho tiếp tế lương thực cho nhân dân

Son La: Nhieu ho gia dinh trang tay sau lu - Anh 8

Khắc phục tạm thời cầu chính bị hỏng nối trung tâm đến các bản bị cô lập

Son La: Nhieu ho gia dinh trang tay sau lu - Anh 9

Lực lượng vũ trang trợ giúp nhân dân khắc phục sau lũ

Son La: Nhieu ho gia dinh trang tay sau lu - Anh 10

Các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ

Son La: Nhieu ho gia dinh trang tay sau lu - Anh 11

Nhiều hộ gia đình trắng tay sau lũ