Qua phản ánh của báo chí về tình trạng “mưa” châu chấu tại Sơn La vừa qua, UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt 1,5 tỷ đồng để giải quyết tình trạng này.

Ông Lò Văn Hùng, Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La cho biết, vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt và cấp hỗ trợ kinh phí cho huyện Sốp Cộp 1,5 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng, chống dịch châu chấu, chủ yếu là mua thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để phun trừ châu chấu. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Son La: Chi tien ty duoi chau chau tre lung vang - Anh 1

UBND tỉnh Sơn La quyết định chi 1,5 tỷ đồng cho huyện Sốp Cộp diệt châu chấu. Ảnh minh họa

Qua khảo sát của lãnh đạo tỉnh, trong thời gian tới tỉnh Sơn La đề nghị UBND huyện Sốp Cộp, Sông Mã tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã tăng cường giám sát sự biến động của châu chấu tre lưng vàng. Đồng thời, theo dõi, xác định khu vực châu chấu tre lưng vàng co cụm, đẻ trứng, dự tính dự báo khả năng phát sinh gây hại lứa tiếp theo, cùng với đó là tổ chức tập huấn, thông tin tuyên truyền để người dân chủ động trong việc phòng trừ châu châu tre lưng vàng.

Ông Hùng cho biết thêm, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 01/9/2016 về quản lý, phòng trừ châu chấu tre trên địa bàn huyện Sốp Cộp. Trong kế hoạch đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và các biện pháp phòng, chống châu chấu tre. Dự kiến kinh phí cho công tác phòng, trừ châu chấu khoảng 2,9 tỷ đồng. Việc xây dựng kế hoạch, sử dụng kinh phí phòng chống dịch là đúng quy định hiện hành.

Ngoài ra, việc hỗ trợ thiệt hại về cây trồng cho nhân dân thực hiện theo quy định của chính phủ, Bộ NN& PTNT.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Sơn La cho biết, châu chấu phá hoại trên địa bàn tỉnh là loại châu chấu tre lưng vàng, phát sinh gây hại trên địa bàn tỉnh Sơn La từ đầu tháng 4 năm 2016 tại xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp. chỉ trong thời gian ngắn, châu chấu gây hại diện rộng trên 3 xã Mường Lạn, Mường Lèo, Sam Kha với tổng diện tích cây trồng nông nghiệp bị gây hại là 968 ha.

Hiện tại châu chấu tre lưng vàng chỉ còn xuất hiện tập trung tại xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tập trung chủ yếu trên rừng hỗn giao. Quy mô đàn nhỏ, mật độ gây hại rải rác. Tổng diện tích xuất hiện và gây hại 1.095 ha (rừng 1.090 ha, cây nông nghiệp 5ha).

Mức độ xuất hiện chủ yếu trên rừng hỗn giao, rừng cây chít với mật độ phổ biến 70 con/m2, cao 300 con/m2, tỷ lệ hại trên cây (cây tre, chít) phổ biến 20% cây, cao 40 % cây, diện tích nhiễm 1.090 ha, trên địa bàn của 09 bản và 01 cụm dân cư. Đối với trên cây lúa nương giai đoạn trỗ, châu chấu xuất hiện với mật độ phổ biến 10 con/m2, cao 30 con/m2, diện tích nhiễm 5 ha (bản Huổi Làn 2 ha, bản Mạt 3 ha).

Châu chấu tre đang ở cuối chu kỳ sinh trưởng tập trung co cụm đẻ trứng trên rừng, mật độ giảm do chết sinh lý. Khả năng gây hại trên cây nông nghiệp thấp. Hiện tại không cần phải sử dụng thuốc BVTV để phun trừ châu chấu trên cây nông nghiệp.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã chỉ đạo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sông Mã, Sốp Cộp theo dõi chặt chẽ diễn biến của châu chấu tre, xác định khu vực châu chấu tre co cụm, đẻ trứng (chủ yếu các khu vực đất có độ ẩm cao, sườn đồi, ven suối). Hướng dẫn nhân dân nhận biết ổ trứng châu chấu để diệt trừ bằng các biện pháp thủ công.

Thời gian tới châu chấu tre chủ yếu đã trưởng thành khả năng di chuyển nhanh vì vậy không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun trừ. Từ nay đến đầu năm 2017 tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của châu chấu tre, xác định khu vực châu chấu tre co cụm, đẻ trứng. Hướng dẫn nhân dân nhận biết ổ trứng châu chấu để diệt trừ bằng các biện pháp thủ công.

Đức Mậu