QĐND - Ông Ngô Quang Động (thôn Phú Bến, Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội) khiếu nại UBND xã Thụy Hương không tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông đối với phần đất thổ cư (khoảng 800m²) do tổ tiên để lại, hiện gia đình vẫn đang sử dụng, vì không nộp thuế sử dụng đất. Theo ông, đất này, vào những năm chống Mỹ, cứu nước, theo đề nghị của chính quyền và cũng vì các con đang tham gia kháng chiến hết nên mẹ ông đã đồng ý để xã đào hầm trú ẩn máy bay Mỹ, che giấu khí tài, đào giếng ăn phục vụ bộ đội, đổi lại, xã cấp cho gia đình một diện tích đất khác trong làng. Tuy nhiên, không có văn bản nào về việc đổi đất và gia đình ông cũng không nhận được một diện tích đất nào khác. Sau 30-5-1975, diện tích mà chính quyền đào hầm, đào giếng không còn sử dụng, gia đình ông lại tiếp tục sử dụng ổn định, không tranh chấp với ai và không cơ quan thẩm quyền nào có ý kiến gì. Năm 1995, mẹ ông xây một căn nhà cấp 4 trên diện tích này thì bị UBND xã tiến hành cưỡng chế với lý do “đất đã đổi cho xã nên không thuộc của gia đình nữa”. Phía chính quyền địa phương không đưa ra được một tài liệu, bằng chứng nào về việc thỏa thuận đổi đất, cũng không chỉ ra được diện tích mà xã đã giao để đổi đất cho gia đình ông là ở đâu, diện tích là bao nhiêu.

Ông Động phân trần: “Thử hỏi, nếu UBND xã không yêu cầu thì người dân tự nộp thuế thế nào được. Thực chất là việc không tạo điều kiện và cố tình cản trở để lấy đất của chúng tôi… Trước kia, UBND xã Thụy Hương lấy đất của gia đình tôi để phục vụ chiến tranh, chứ có lấy đất giao cho người khác nào để thực hiện chính sách đất đai nào đâu mà giờ đây chính quyền địa phương đưa ra các điều luật này, điều luật kia để áp dụng. UBND xã Thụy Hương đã cố tình quên giai đoạn trước khi chúng tôi cho chính quyền mượn đất, quên xác nhận của người còn sống, công tác ở địa phương làm chứng việc mẹ tôi cho chính quyền mượn đất để kết luận rằng thửa đất thuộc quỹ đất công do UBND xã quản lý, sử dụng ổn định vào mục đích công cộng trước năm 1968!”. Ý kiến của ông Động, tòa soạn xin chuyển đến UBND huyện Chương Mỹ, đồng thời đề nghị UBND xã Thụy Hương ra quyết định giải quyết đúng theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo. Kim Dung