(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 để báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 3/2011.

Cùng với đó, Bộ phải tập trung nghiên cứu mô hình về nhà ở cho thuê, các công ty cho thuê nhà, nghiên cứu chính sách thúc đẩy nâng cao tỷ lệ nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu xã hội và đề xuất giải pháp giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê, khuyến khích khối dân doanh tham gia phát triển quỹ nhà ở cho công nhân, ban hành các tiêu chuẩn đối với nhà ở cho thuê. Đảm bảo thị trường bất động sản ổn định, không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng cần nghiên cứu cơ chế, chính sách giải quyết khó khăn về vốn cho phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, cơ chế bảo đảm cho thị trường bất động sản hoạt động ổn định, an toàn, không đổ vỡ, tránh tác động xấu đến kinh tế vĩ mô... Đồng thời, Bộ phải nghiên cứu chính sách quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước còn lại sau khi kết thúc việc thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định 61/CP và nghiên cứu xây dựng hệ thống số liệu thống kê về nhà ở từ Trung ương đến địa phương, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập biểu mẫu báo cáo đánh giá, hướng dẫn các địa phương sớm triển khai thực hiện. Theo Bộ Xây dựng, từ nay đến năm 2020, Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia sẽ tập trung vào các mục tiêu như: cơ bản đáp ứng nhu cầu có chỗ ở phù hợp của nhân dân và từng bước nâng cao chất lượng nhà ở; tạo động lực phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trọng tâm của Chiến lược hướng tới là đẩy mạnh phát triển quỹ nhà ở dành cho người có thu nhập thấp; tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ gia đình sinh sống tại các khu vực thường xuyên bị thiên tai và các hộ gia đình thuộc diện nghèo tại khu vực nông thôn. Quốc Hà