ND - Mùa hè đến, dịch tiêu chảy cấp vẫn hoành hành trên nhiều khu vực dân cư, nhất là ở các thành phố. Một trong các nguyên nhân gây ra dịch tiêu chảy cấp là do nguồn nước bị ô nhiễm.