Các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2016 (Miss Supranational) đã rất tập trung trình diễn trong phần thi áo tắm.

Trong đó, thí sinh đến từ Việt Nam - Dương Nguyễn Khả Trang tạo được điểm nhấn đối với khán giả và ban giám khảo bởi khả năng trình diễn catwalk khá chuyên nghiệp.

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 1

Khả Trang ở hậu trường

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 2

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 3

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 4

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 5

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 6

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 7

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 8

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 9

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 10

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 11

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 12

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 13

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 14

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 15

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 16

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 17

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 18

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 19

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 20

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 21

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 22

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 23

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 24

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 25

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 26

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 27

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 28

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 29

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 30

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 31

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 32

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 33

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 34

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 35

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 36

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 37

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 38

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 39

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 40

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 41

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 42

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 43

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 44

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 45

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 46

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 47

Soi than hinh 'do so' cua cac thi sinh Hoa hau Sieu quoc gia 2016 - Anh 48