Tổ chức hợp tác phát triển Quốc tế của Canada (SOCODEVI) hiện đang cần tuyển Kế toán dự án, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: VCEDproject@socodevi.org, với tiêu đề : “Project Accountant position – tên đầy đủ”.

Hạn chót nộp hồ sơ: 18/08/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Các bài cùng chủ đề:

SOCODEVI tuyen Ke toan du an - Anh 1

SOCODEVI tuyển Cố vấn

SOCODEVI tuyen Ke toan du an - Anh 2

SOCODEVI tuyển Chuyên gia Marketing

SOCODEVI tuyen Ke toan du an - Anh 3

SOCODEVI tuyển Chuyên gia nông nghiệp

SOCODEVI tuyen Ke toan du an - Anh 4

SOCODEVI tuyển Chuyên gia bình đẳng giới

SOCODEVI tuyen Ke toan du an - Anh 5

Dự án Biogas tuyển Kế toán trưởng

SOCODEVI tuyen Ke toan du an - Anh 6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng

SOCODEVI tuyen Ke toan du an - Anh 7

PanNature tuyển Kế toán

SOCODEVI tuyen Ke toan du an - Anh 8

MCD tuyển Kế toán

SOCODEVI tuyen Ke toan du an - Anh 9

VietHealth tuyển Kế toán

SOCODEVI tuyen Ke toan du an - Anh 10

IDE tuyển Chuyên viên kế toán

SOCODEVI tuyen Ke toan du an - Anh 11

MCD tuyển Kế toán

SOCODEVI tuyen Ke toan du an - Anh 12

SNV tuyển Kế toán