Trong cuộc sống đôi khi xảy ra một số tình huống hài hước mà người chứng kiến không thể nhịn nổi cười.

Soc toan tap voi nhung tinh huong 'ngan nam co mot' - Anh 1

Tránh ra nào, đừng có mà "tưởng bở".

Soc toan tap voi nhung tinh huong 'ngan nam co mot' - Anh 2

Đam mê được "nuôi dưỡng" từ bé.

Soc toan tap voi nhung tinh huong 'ngan nam co mot' - Anh 3

Cứ cái gì "to" là người ta sẽ chú ý.

Soc toan tap voi nhung tinh huong 'ngan nam co mot' - Anh 4

Ối giời, sao cứ đuổi theo em mãi thế?

Soc toan tap voi nhung tinh huong 'ngan nam co mot' - Anh 5

Muốn dọa ma anh không dễ đâu nhé.

Soc toan tap voi nhung tinh huong 'ngan nam co mot' - Anh 6

Chú em nghĩ sẽ làm được gì đây?

Soc toan tap voi nhung tinh huong 'ngan nam co mot' - Anh 7

Thích "thể hiện" là được vào viện.