NDĐT - Sau khi Báo Nhân Dân đăng bài liên quan đến những sai phạm trong việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2008, Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức Sở Y tế đã tiến hành họp điểm và Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Phan Thị Ninh đã ra quyết định kỷ luật 9 cán bộ, công chức ngành Y tế Hà Tĩnh đã có những vi phạm liên quan.