Sau khi Báo Lao Động đăng bài phản ánh vụ tranh chấp sân thượng nhà 17B Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội: "Sở Xây dựng cấp phép đúng hay sai?", ngày 26.3, Sở Xây dựng Hà Nội đã ra quyết định số 457/QĐ-SXD về việc thu hồi giấy phép xây dựng số 17/GPXD, ngày 24.1.2008 của Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp cho ông Bùi Lê Cường và bà Cao Thị Dung để xây dựng nhà ở tại 17B phố Hàng Bài.