Ấn Độ và Trung Quốc chứng kiến sự phát triển của số dân triệu phú lớn hơn mọi nơi khác. Tầng lớp người giàu có tại châu Á - Thái Bình Dương dự kiến tăng gần 8%/năm tính đến 2012.