Có đến 5 Phó GĐ, vượt quá quy định của Chính phủ, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương đã quyết định điều chuyển 2 người sang công tác tại cơ quan mới.

So Noi vu Hai Duong dieu chuyen 2 sep Pho - Anh 1

Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương

Trước khi có quyết định điều chuyển 2 Phó giám đốc đến công tác tại cơ quan mới, bộ máy lãnh đạo của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương có đến 5 Phó giám đốc.

Do bộ máy lãnh đạo vượt quy định của Chính phủ, mới đây tỉnh Hải Dương đã quyết định điều chuyển 2 Phó giám đốc Sở này sang cơ quan khác.

Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương điều chuyển 2 Phó giám đốc Sở do bộ máy lãnh đạo cồng kềnh

Theo đó, 2 vị Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương được điều chuyển là ông Phạm Văn Mạnh và ông Nguyễn Kim Diện.

Cụ thể, ông Phạm Văn Mạnh chuyển về làm phó giám đốc Sở KH&CN, còn ông Nguyễn Kim Diện chuyển về làm chủ tịch Hội Liên hiệp KHKT tỉnh.

Ông Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương xác nhận: “Ông Phạm Văn Mạnh chuyển về làm Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, ông Nguyễn Kim Diện chuyển về làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật tỉnh”.

Như vậy, Sở Nội vụ còn 3 Phó giám đốc, theo đúng quy định của Chính phủ.

PV